120 billass urenset masse fjernet fra gassverktomten

I denne omgangen er det kjørt bort til sammen 3600 tonn masse fra gassverktomten i Stavanger for å klargjøre området for videre utbygging.