Dette mener stortings-politikerne

Tore Nordtun(Ap) For frivillig kommunesammenslåing, men utelukker ikke tvang enkelte steder.