Bråstopp for trafikkskole

Kommunen har pålagt eierne av Gerds Trafikkskole å stanse byggearbeidet på eiendommen i Oalsgata 50. Årsaken er at de mangler flere byggetillatelser.