Har funnet legionella-bakterier i 5 av 70 prøver

Det er dyrket fram legionella-bakterier i 5 av til sammen 70smittekilde-prøver i Stavanger. Nå skal prøvene sammenholdes medprøver fra pasienter med legionærsyken.