Nord-Jæren kan få felles brannvesen

Brannvesenet i kommunene på Nord-Jæren ønsker seg et tettere samarbeid uavhengig av kommune— grensene. På sikt kan brannvesenet i Stavanger og Sandnes bli slått sammen.