Pynter opp ved Stokkelandsvatnet

Området rundt Stokkelandsvatnet er i ferd med å rustes opp. Ved Handelandsmarka er bord og benker satt opp, og snart blir det satt opp grill.