Forsvarer Ryfylke

— Den største trusselen for Ryfylke er Ola Ingvaldstad og Fremskrittspartiets politikk.