Skaper blest om ny matproduksjon

Statens nærings— og distriktsutviklingsfond (SND), Fylkesmannens landbruksavdelinger og Norges Bondelag driver nå en kampanje for å få opp interessen for nye nisjer og produkter i norsk matproduksjon.