- Tau-ferjene skulle vært tatt ut av drift

— Ferjene i Tau-sambandet er antikvariske, dårlig vedlikeholdt ogskulle vært tatt ut av drift, sier ferjependler Ivar Eie.