Telefonstorm fra fortvilte foreldre

I private barnehager er det frykt for nedleggelser dersom Stavanger gjør alvor av sine kutt på 20 prosent. Kommunen jobber nå med saken med tanke på økt rammetilskudd.