Høyre-ja til engelsk og valgfritt sidemål

Yes: Fylkesårsmøtet i Rogaland Høyre vil ha engelsk som offisielt hjelpespråk i Rogland.