«Spor i jord. Nye funn 2002»

Våland: Utstillingen «Spor i jord. Nye funn 2002» viser de foreløpige resultatene av årets arkeologiske feltarbeid i Rogaland, og gjenstander som er levert inn til museet av privatpersoner.