Fem fylker samarbeider om storsatsing på jernbane

I 2015 bør reisetiden mellom Stavanger og Kristiansand med tog være nede i to timer og et kvarter.