Fra Hillevåg så klart

Hva er det med disse folkene fra Hillevåg? Mange av dem flytterliksom aldri derfra, uansett hvor langt de drar vekk, om det så ertil Våland eller til Varmen eller endatil helt til Eiganes.