Act vil ut til ungdommen

Act akter å være en aktiv, oppsøkende tjeneste. Meningen er å gi tenåringene hjelp der de trenger den.