Støytillatelse opphevet

Politikerne i Strand overså støyklager fra naboene og ga FiskåMølle lov til å drive døgnet rundt. Nå har Fylkesmannen opphevetvedtaket og sendt saken tilbake.