Virtuelt ja fra Forsand

I frykt for kommunesammenslåing med Strand seier formannskapet i Forsand ja til IT-prosjektet Virtuell kommune i Ryfylke.