Godsterminalen til kontrollutvalget

Den kommunale behandlingen av hvorvidt Jernbaneverket oppga fullstendig kostnadsoverslag da det ble vurdert om det måtte lage konsekvensutredning for Godsterminalen på Ganddal, skal behandles av kontrollutvalget.