Økt vold i offentlige jobber

— De høye tallene forbauser meg ikke, sier distriktssjef iArbeidstilsynet Rogaland, Ola Aas Nilssen.