Rusbrukar fortalde om kampen mot byråkratar

Ti ulike saksbehandlarar i Karmøy kommune måtte ho forklara seg for i løpet av berre eit år.