- Eldre en ressurs for arbeidsmarkedet

— Fjern øvre aldersgrense for pensjon og la folk få jobbe så lenge de ønsker.