Seks menn veltet gravstøtter

Seks unge menn i alderen 17 til 21 år ble seint lørdag kveld pågrepet av politiet da de veltet gravstøtter på Lagårds gravlund i Stavanger.