Kommunen gir bedre service

Kommunen får servicesenter til hausten. Senteret skal visa veg gjennom byråkratiet.