110, 112 og 113

— Bruk nødnummer hvis det virkelig haster, sier lensmann Johan Birkeland i Sirdal.