Silderasp gir ny grøde

Bedervet silderasp og annet fiskeavfall skal sørge for ny grøde i sandjorda på Ogna.