Skjøtselsplan for Store Marøy

Arbeidet med skjøtselsplanen for Store Marøy er et samarbeid mellom Stavanger kommune (parkvesenet), Ryfylke Friluftsråd og Naturvernforbundet i Rogaland.