Uforsvarlig sykehjemssparing

Flere private sykehjem må spare så mye at det kan føre til nedbemanning og færre sengeplasser.