Bekymring for HV i Rogaland

Fylkesutvalget i Rogaland er bekymret over utviklingen innen Heimevernet. Utvalget frykter at den foreslåtte mannskapsreduksjonen innen Heimevernet kan få følger også for Rogaland HV-distrikt 08.