Advarer mot Vigre-stråling

Turgåere bør unngå to steder i Vigreskogender det er påvist sterke elektromagnetiske felt.