Aktor ber om 14 måneder

Aktor la ned påstand om 14 måneders ubetinget fengsel for den hovedtiltalte nynazisten fra Kristiansand. Han ville også ha strenge straffer for de andre tiltalte.