Sokndal påtvunget asylmottak

Arrogant og uholdbart er betegnelsen kommuneledelsen i Sokndal bruker om UDIs opptreden i etableringen av asylmottak.