Jåttå utvider med 70 ansatte

Forsvarskommandoen i Stavanger utvider bemanningen med 70 personer.Anlegget i Jåttanuten blir militært hovedkvarter for hele landetfra nyttår.