Kilden får leiligheter

Sektor Kilden Eiendom ønsker å bygge en boligblokk på fire etasjermed 18 leiligheter, i tillegg til et forretningsareal i førsteetasje. Bygget vil ligge på den vestre delen av Kilden Kjøpesenter.