Forsvarlig å bygge godsterminal først

Jernbaneverket mener det er fornuftig å bygge godsterminal på Ganddal før dobbeltsporet, hvis Stortinget ikke bevilger nok penger for 2005 til å bygge begge.