Flytrafikken er i vekst på Sola

Lufttrafikken på Sola synes å ha passert bunnen etter flere år med nedgang.