Sandnes lager forum for trafikksikkerhet

Sandnes kommune vil utvide lista over høyt prioriterte trafikksikringstiltak med ti prosjekter.