Blir ordfører Rege sittende i Sola?

Vil Høyre beholde nok av sin store kommunestyregruppe til å sikreordførervervet igjen etter valget? Sikrer FremskrittspartietHøyreordfører, eller ender det opp i samarbeid med andre?