- Juss kveler ny handel på Lura

Trallfa-direktør Olav Underhaug hevder at juridiskespissfindigheter fratar politikerne muligheten til å styrebyutviklingen.