Sakte fart for gassferjene

Den byråkratiske prosessen med å gi Stavangerske og HSD tillatelse til å bygge fem gassferjer, går framover, men meget sakte.