Ope ordførarval i Vindafjord

Kven som blir ny ordførar i Vindafjord blir ikkje avklart før under konstitueringa av det nyvalde kommunestyret i kveld. Det kan bli loddtrekning.