100.000 frivillige med i tv-aksjonen

Redd Barna tar sikte på at tv-aksjonen i morgen vil skaffe organisasjonen minst 160 millioner kroner.