Har tro på Marcille Riiberg

Ketil Thu fikk være matros på seilskuta «Asgard 2» på tur over Nordsjøen til Irland. Nå gleder han seg til lignende opplevelser — på byskipet Marcille Riiberg.