Ung kunst på Metro

Bildet må ses i sammenheng med teksten for å forstå kunsten til Nils-Thomas Økland.