Verre for de nærmeste

Å legge ned dagavdelingen er et steg tilbake for eldre— omsorgen,mener avdelingssjef Bjørg Pettersen. De eldre vil få en dårligerelivskvalitet.