Drar på penge- jakt

Dei skal få høyra om kor dei kan få pengar til gode utkanttiltak.