Føler seg uthengt

«Her er en fra sossen som skal ha mat,» skal en ansatt i butikken ha ropt da en person kom til kassen med en matrekvisisjon fra sosialkontoret.