Byfolk i kø for hobbybruk

Byfolk stiller i kø for å bli hobbybønder i Forsand. To grunneigarar som vil splitta 100 mål utmark opp i mindre bruk, kunne selja alle tomtene på dagen.