Ambisiøse mål for rus- politikken

I 2006 skal rusmisbrukere få tilbud om hjelp tilpasset sitt behov når de er motivert. Det er fylkespolitikernes ambisiøse vedtatte mål for vedtaket om rusplanen for Rogaland.