Politiet skal kursa dørvakter

Frå 1. september må alle dørvakter i utebransjen godkjennast avpolitiet.