Tar fra de fattige - gir til de rike

Foreldre med lave inntekter får tidoblet sine utgifter tilkommunale barnehager i Sandnes fra 1. september. Samtidig får derikeste redusert regningen med 25 prosent.